KOI DEKH LEGA | Short Film # 2 | Feat. Saqib Saleem & Shweta Tripathi

KOI DEKH LEGA | Short Film # 2 | Feat. Saqib Saleem & Shweta Tripathi

Here is the Second short film “KOI DEKH LEGA” from series LOVE SHOTS by Y-Films.

FILM TEAM:
DIRECTOR: Ankur Tewari
PRODUCER: Ashish Patil
STORY, SCREENPLAY & DIALOGUES: Aparna Nadig & Ashish Patil
CINEMATOGRAPHER: Jay Oza
EDITOR: Bakul Matiyani
CASTING DIRECTOR: Shanoo Sharma
ASSOCIATE PRODUCER: Nidhi Sethia Nair
ART DIRECTOR: Vahi Shaikh & Taseer Altaf Shaikh
ORIGINAL SCORE: Arfaaz & Anurag
SOUND: Vinit D’Souza
SOUND DESIGN: Pranit P. Purao [Auralmayhem Studios]
WARDROBE: Pooja Kapoor
MAKE-UP: Zahabia Lacewalla
Y-FILMS GANG: Nikhil Taneja, Adhiraj Singh, Sakshi Gurnani
BRAND PARTNERSHIPS: Jayesh Kishanchandani, Mehuli Shah, Ambika Singh, Shruti Anand, Nidhi Sethia Nair
ASSISTANT DIRECTORS: Harsh Raseen, Priyanka Khandale, Janice D’Souza, Vishwajeet Rathore, Shruti Bhagtani
PUBLICITY DESIGN: Vivek Mandrekar, Deepak Rawat, Raeel Naik, Shruti Bhagtani
ASSOCIATE EXECUTIVE PRODUCER: Abhishek Gupta
SUPERVISING PRODUCER: Sailesh Dave
PRODUCTION HOUSE: Runaway Productions

Leave a Reply